Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu-NOVO!

 

Na osnovu člana 32. stav 10. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o postupku davanja oružja na poslugu

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se izgled prijave i postupak davanja oružja na poslugu.

Davanje na poslugu lovačkog oružja

Član 2.

Vlasnik registrovanog lovačkog oružja (u daljem tekstu: poslugodavac), u toku lova može dati drugom lovcu svoje registrovano lovačko oružje na poslugu, ukoliko lovac koji uzima oružje na poslugu (u daljem tekstu: poslugoprimac), poseduje oružni list za tu vrstu oružja.

Poslugodavac ili njegov ovlašćeni predstavnik mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.

Poslugoprimac mora za sve vreme trajanja posluge kod sebe imati oružni list za svoje registrovano lovačko oružje iste vrste.

Registrovano lovačko oružje može se dati na poslugu bez prisustva poslugodavca za vreme trajanja posluge, uz prethodnu prijavu nadležnom organu.

Prilikom prijave posluge kod nadležnog organa moraju biti prisutni poslugodavac i poslugoprimac.

Prijava o davanju na poslugu lovačkog oružja (Obrazac 1), odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posluga oružja streljačkih organizacija i pravnih lica
i preduzetnika koji se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem

Član 3.

Streljačke organizacije i pravna lica i preduzetnici koja se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu svoje registrovano oružje davati na poslugu korisnicima njihovih usluga.

Poslugodavac, odnosno, ovlašćeni predstavnik pravnog lica ili preduzetnika poslugodavca, mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.

Streljačke organizacije mogu svoje registrovano oružje dati na poslugu korisniku svojih usluga za potrebe takmičenja, bez prisustva poslugodavca, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika za vreme trajanja posluge, uz prethodnu prijavu nadležnom organu.

Prilikom prijave posluge kod nadležnog organa moraju biti prisutni poslugodavac i poslugoprimac.

Prijava o davanju na poslugu oružja streljačkih organizacija (Obrazac 2), odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kada streljačka organizacija daje oružje na poslugu drugoj streljačkoj organizaciji, ugovor o posluzi mora sadržati elemente koje sadrži Prijava iz stava 5. ovog člana.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 5. marta 2016. godine.

Broj 01-10811/15-3

U Beogradu, 16. novembra 2015. godine

Ministar,

dr Nebojša Stefanović, s.r.

oruzje_Page_1.tiff

Comments are closed